Referater fra generalforsamling

Aggerupvej 4

Kisserup

4330 Hvalsø   tlf.46408367/20891512

lejrefolkemosteri@outlook.dk


Generalforsamling i Lejre Folkemosteri

REFERAT


Tirsdag d. 20.-3. 2018 kl. 19.30, Aggerupvej 4, 4330 Hvalsø OBS ændret til Aggerupvej 4


Dagsordenen (ifølge vedtægter):

0)Valg af dirigent og referent

Dirigent: Erik og Referent: Ellen

Generalforsamlingens gyldighed og beslutningsdygtighed blev konstateret

1)Fremlæggelse af årsberetning fra bestyrelsen

Ellen fremlagde beretning, se vedlagt.

2)Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget, herunder kontingent

Erik fremlagde regnskab –

kontingent:

enkeltmedlemmer (eller familier)r: 50,-

institutioner: 150,-

grupper: 300,-

- og budget er

Alt blev godkendt.

3) Behandling af forslag – herunder eventuelle vedtægtsændringer

Der er ingen indkomne forslag

4) Valg af bestyrelse og andre tillidsposter, herunder revisor.

Erik Olsen, Mikael Agerlin Petersen, Alison Michell og Ulla Hoekcy er på valg og genopstiller,

Så de blev valgt.

Revisor er Jan Erik Nielsen, genopstiller – og blev valgt

5) Eventuelt (ingen beslutninger)

Husk at instruere i hvordan flaskerne skal vaskesFormandens beretning Lejre Folkemosteri 2017

Mosteriet er blevet brugt i meget fint omfang  – men mindre end sidste år:

Sæsonstart: rengøring af mosteriet og prøvemostning

Mostedage 6 – første gang d. 7 okt og sidste gang d 29. okt.

Sæsonafslut: Bestyrelsen rengjorde mosteriet og gjorde status på møde i november med hyggelig sammenskudsmiddag, hvor vi bl.a. har opgjort, at det i år er minimalt, hvad der skal indkøbes.

Vi fik ikke brug for hjælpere fra Dumpedal Æblelaug ud over Liselotte og Gustav, som var her en gang.

Medlemmer: invitationer til 15 adresser ud over bestyrelsen,

Arrangementer

Beskæringskursus d. 18. marts 2017 i samarbejde med Dumpedal Æblelaug

– med underviser Charlotte Riis.

Udflugt til Nonnetit i august.

Vi overvejer at undersøge om der er opbakning til at lave en æbledag i 2019.

Stor TAK til den aktive bestyrelse og alle som har deltaget i mostningen.

Bestyrelsen:__

Alison Michell (næstformand)

Inge Olsen

Erik Olsen (kasserer)

Ida Holm

Mikael Agerlin Petersen

Ulla Hoekcy

Charlotte Riis (suppleant)

Ellen Trolle (formand)


HUSK

Arbejdsbeskrivelse opdateres – rengøring

Generalforsamling i Lejre Folkemosteri

 

Tirsdag d. 28.-3. 2017 kl. 19.30, Aggerupvej 1, 4330 Hvalsø

REFERAT

Dagsordenen (ifølge vedtægter)

0) Valg af dirigent og referent, samt konstatering af generalforsamlingens gyldighed og

Beslutningsdygtighed

Ida – dirigent og Ellen - referent, generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægter og beslutningsdygtig. Vi er 6 personer og 24 medlemmer derudover.

1) Fremlæggelse af årsberetning fra bestyrelsen

Ellen fremlagde beretningen. Den blev godkendt. Se vedhæftet.

2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget, herunder kontingent

Regnskab og budget vedlagt.

Kontingenter som i 2016.

7 kr. pr. flaske most ¾ l, justeres dog hvis flasker bliver dyrere. Hvis flasker genbruges 2,90 kr (2,3+0,6(låg)) pr. flaske.

3) Behandling af forslag – herunder eventuelle vedtægtsændringer

Indkøb af markise og eller pavillon

Godkendt indkøb af pavillon

4) Valg af bestyrelse og andre tillidsposter, herunder revisor.

På valg (og genopstiller gerne):

Ellen Trolle, Inge Olsen, Ida Holm Genvalgt

Charlotte Riis fortsætter som suppleant.

Revisor: Jan Erik Nielsen: Genvalgt

5) Eventuelt (ingen beslutninger)

Vi talte om muligheden for at bruge Vandværket i Kisserup, men Mosteriet vil overlade det til Kisserup Bylaug

Udflugt til Malergården og til Nonnetit


 

Generalforsamling d. 28. marts 2017

Årsberetning Lejre Folkemosteri 2016


Mosteriet er blevet brugt i meget fint omfang:

Mostedage: 10 dage – første gang var prøvemostning af sommeræbler i starten af september, Skov Hastrup bylaug kom 25. september og den sidste dag var i starten af november.

Medlemmer: invitationer til 29 adresser ud over bestyrelsen, heraf nogle stykker fra Dumpedal Æblelaug, 24 betalende medlemmer inkl støttemedlemmer. 4 grupper

Arbejdsbeskrivelse (Vejledning til os) blev færdiggjort efter prøvemostningen. Fotos blev tilføjet.


Reklame for mosteriet:

Mails til bylaug og grundejerforeninger

Lejre økologiske høstmarked, Plantemarked ved Tadre mølle

Podekursus blev afholdt 5. marts 2016 og beskæringskursus d. 18. marts 2017  i samarbejde med Dumpedal Æblelaug – med underviser Charlotte Riis.

Bestyrelsen gjorde status på mødet i november med hyggelig sammenskudsmiddag, hvor vi bl.a. har opgjort at der i år skal indkøbes forskellige ting til vedligeholdelse af udstyr.

Vi har fået ny bank og kontonr.

Flere fra Dumpedal Æblelaug vil gerne hjælpe til.


Fremtid:

Vi behøver ikke yderligere reklame end Lejre Høstmarked og mund til mund …

Stor TAK til den aktive bestyrelse og alle som har deltaget i mostningen.

Bestyrelsen:__

Alison Michell (næstformand)

Inge Olsen

Erik Olsen (kasserer)

Ida Holm

Mikael Agerlin Petersen

Ulla Hoekcy

Charlotte Riis (suppleant)

Ellen Trolle (formand)
HUSK

Støttemedlemmer skal ha’ mulighed for at betale

Arbejdsbeskrivelse opdateres

Lejre Folkemosteri

Støttet af Lejre kommunes Pulje for udvikling af lokal samfundet