2015

Aggerupvej 4

Kisserup

4330 Hvalsø tlf.46408367/20891512

lejrefolkemosteri@outlook.dk

Støttet af Lejre kommunes Pulje for udvikling af lokal samfundet

Arrangementer 2015

Lejre kommune bevilger penge til mosteriet til jul 2014.

Maskineriet ankommer 2.10.2015

Vi sætter stalden på Aggerupvej 4 istand i sen- sommeren 2015

Den første æble kværnes d.10 oktober 2015 til prøvemostning

Indbydelsen til Indvielsen

d.17 oktober 2015

 

Velkommen til indvielse af Lejre Folkemosteri

Aggerupvej 4, Kisserup, 4330 Hvalsø.

 

Lørdag d. 17. oktober mellem kl 14 og 17 holder vi en lille fest

Alle er velkommen

 

Vi vil servere kaffe og kage og der vil selvfølgelig være smagsprøver af egen most.

I kan høre om hvordan mosteriet er blevet til, og hvordan I kan bruge det.

 

Vi ses!

 

Ulla, Charlotte, Inge, Erik, Ida, Mikael, Alison (27574388) og Ellen (20891512/46408367)

 

 

 

Velkommen

OBS ! Indkaldes til generalforsamling i Lejre Folkemosteri mandag d. 14.3.2016 kl. 19.30, Aggerupvej 1, 4330 Hvalsø.

 

Generalforsamling i Lejre Folkemosteri

mandag d. 14.3.2016 kl. 19.30,

Aggerupvej 1, 4330 Hvalsø

Dagsordenen (ifølge vedtægter)

 

0) Valg af dirigent og referent, samt konstatering af generalforsamlingens gyldighed og

beslutningsdygtighed

1) Fremlæggelse af årsberetning fra bestyrelsen

2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget, herunder kontingent

3) Behandling af forslag – herunder eventuelle vedtægtsændringer

Indkøb af markise og/eller pavillon

4) Valg af bestyrelse og andre tillidsposter, herunder revisor.

5) Eventuelt (ingen beslutninger)

 

Velkommen til Lejre Folkemosteri!

 

Her har du mulighed for at samle dine venner, dit vejlaug, din klasse eller en eller anden gruppe af skønsomme personer og forvandle efterårets overflod af æbler til den mest vidunderlige, gyldne æblemost!

 

Ideen til mosteriet opstod hos en gruppe æbleentusiaster - Dumpedal æblelaug.

Dumpedal æblelaug består af 25 familier som i fællesskab passer en gammel frugtplantage i Lejre, og her er det ikke kun kærligheden til de gamle æblesorter, den tætte kontakt til de ”ægte” fødevarer, men i høj grad også dét at arbejde sammen i fællesskab, der betyder noget.

Efter i flere år at være kørt langt for at få mostet, voksede en ide om et lokalt mosteri i Lejre frem. En mulighed for at dele alle de fantastiske oplevelser man kan få ved at løse en opgave sammen, den store tilfredsstillelse, det er at se, hvordan en overflod af æbler, der ellers ofte går til spilde, kan blive til den mest vidunderlige friske æblemost og pasteurisere mosten.

Med hjælp fra Lejre kommune og en masse hårdt arbejde fra de frivillige ildsjæle i Dumpedal lykkedes det, og i efteråret 2015 var Lejre Folkemosteri igang med at moste de første æbler.

 

Samtidig med at du kan få most med hjem af dine æbler, betaler du også for et medlemskab af foreningen.

Det betyder, at du bliver indbudt til at deltage i de arrangementer, som forening arrangerer i løbet af året.

 

Mosteriet ligger i smukke omgivelser i landsbyen Kisserup, mellem Hvalsø og Lejre.

 

Læs hvordan du kommer igang under menupunkt - " Hvad gør jeg?"