Arrangementer 2018

Lejre Folkemosteri

Så er det tid til


Generalforsamling i Lejre Folkemosteri


Tirsdag d. 20.-3. 2018 kl. 19.30, Aggerupvej 4, (bemærk ændring!) 4330 Hvalsø

 

Dagsordenen (ifølge vedtægter):


0) Valg af dirigent og referent, samt konstatering af generalforsamlingens gyldighed og beslutningsdygtighed


1) Fremlæggelse af årsberetning fra bestyrelsen


2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget, herunder kontingent


3) Behandling af forslag – herunder eventuelle vedtægtsændringer


Der er ingen indkomne forslag


4) Valg af bestyrelse og andre tillidsposter, herunder revisor.


Erik Olsen, Mikael Agerlin Petersen, Alison Michell og Ulla Hoekcy er på valg og genopstiller.


Revisor er pt. Jan Erik Nielsen, genopstiller


5) Eventuelt (ingen beslutninger)

.